Slide 1

‘Een kredietverzekering kan werken als een hefboom voor de groei van je bedrijf, het zorgt ervoor dat je kansen kunt pakken en dat er voldoende werkkapitaal beschikbaar is.’
TJERK RUTGERS,
BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

Slide 1

‘Juist als je groeit kun je problemen krijgen met je werkkapitaal, de kosten gaan immers voor de baten uit. Een kredietverzekering kan dé oplossing zijn.’
TJERK RUTGERS,
BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

Slide 1

‘Een kredietverzekering biedt mogelijkheden voor groei en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.’
TJERK RUTGERS,
BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

Slide 1

‘Een kredietverzekering kan werken als een hefboom voor de groei van je bedrijf, het zorgt ervoor dat je kansen kunt pakken en dat er voldoende werkkapitaal beschikbaar is.’
TJERK RUTGERS, BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

Slide 2

‘Juist als je groeit kun je problemen krijgen met je werkkapitaal, de kosten gaan immers voor de baten uit. Een kredietverzekering kan dé oplossing zijn.’
TJERK RUTGERS, BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

Slide 3

‘Een kredietverzekering biedt mogelijkheden voor groei en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.’
TJERK RUTGERS, BUSINESS UNIT MANAGER KREDIETVERZEKERINGEN RAETSHEREN

De Businessunit Krediet­verzekeringen adviseert u graag over de volgende producten & diensten:

Krediet­verzekeringen

Het is belangrijk dat je bij de keuze voor een kredietverzekering alle mogelijkheden onderzoekt en dat zit hem zeker niet alleen in prijs. Onze specialisten maken een vergelijking op basis van premie, dekking, voorwaarden en vorm.

Lees hier verder

Werkkapitaal Financiering & Factoring

Met het aantrekken van (extra) werkkapitaal beschik je over extra financiële middelen om bijvoorbeeld je omzet een extra boost te geven. Samen met onze partners adviseren wij je graag verder.

Lees hier verder

Credit­management Oplossingen

Goed creditmanagement zorgt er voor dat je jouw debiteurenrisico’s vanaf het begin goed inzichtelijk hebt en dat je tijdig en accuraat kunt handelen wanneer een factuur onbetaald blijft.

Lees hier verder

Garanties & Special Products

Raetsheren verdiept zich echt in de zakelijke risico’s van een klant. Wij hebben daarom ook kennis van de markt van Special Products zoals Garanties, XoL en Fraudeverzekeringen. Samen met onze partners adviseren wij je graag over de mogelijkheden.

Lees hier verder

Kredietverzekeringen

Je kunt je krediet­verzekering recht­streeks afsluiten, maar waarom zou je dat doen als je gebruik kunt maken van de deskundig­heid van een tussen­persoon? Het uitzoeken van een geschikte krediet­verzekering is een tijdrovende en specialistische klus. Wij vergelijken alle krediet­verzekerings­maatschappijen met elkaar en stellen de voor jou beste deal samen op basis van premie, dekking en voorwaarden.

Wij werken samen met alle gerenommeerde kredietverzekeraars in Nederland:

 • Allianz Trade NL
 • Atradius Nederland
 • Coface
 • Credendo
 • Nexus Trade Credt
 • Mercury Trade Credit

Voor de prijs hoef je het bovendien niet te laten, want die blijft gewoon gelijk. Wij ontvangen namelijk een vergoeding voor onze werkzaamheden vanuit de verzekeringsmaatschappij. Als klant kun je dus kosteloos gebruik maken van onze expertise.

Verschillende vormen van kredietverzekering zijn onder andere:

 • Omzet Kredietverzekering (meest voorkomende)
 • MKB kredietverzekering (tot € 10 miljoen omzet)
 • Single Risk kredietverzekering (per klant)
 • Kredietverzekering per project
 • Top-up Kredietverzekering (extra dekking waar jouw eerste verzekeraar niet dekt)

Werkkapitaal Financiering & Factoring

Welke vormen van financiering bieden wij, via onze partners, aan?

 • Factoring: het verkopen of bevoorschotting van een enkele factuur of van al jouw facturen zorgt voor ‘snel’ geld.
 • Inkoop­financiering: jouw leverancier wordt vaak direct na levering betaald en jij krijgt de gelegenheid om de inkoopfactuur over langere tijd terug te betalen.
 • Voorraad­financiering: met voorraadfinanciering creëer je ruimte om snel je voorraad uit te breiden en wordt vaak gedaan met een kortstondige financiering waarbij de voorraad als onderpand dient.

Creditmanagement­oplossingen

Welke oplossingen zijn er zoal?

 • Creditmanagement­software: jouw eigen debiteuren­beheerproces of delen daarvan op maat inrichten om (geautomatiseerd) onbetaalde facturen om te zetten in betaalde facturen.
 • Incassodienst­verlening: onbetaalde vorderingen, zowel in Nederland als in het buitenland, overdragen aan gerenommeerde incassopartijen.
 • Krediet­informatie: op een makkelijke manier een kredietinformatie rapport opvragen om zo de kredietwaardigheid van jouw klant te kunnen bepalen.

Garanties & Special Products

Garanties: welke zijn er zoal?

 • Uitvoerings­garantie Een uitvoeringsgarantie garandeert de extra kosten die jouw opdrachtgever moet maken als jij jouw afspraken niet uitvoert . Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en jouw opdrachtgever. Het garantiebedrag is meestal 10% van de project- of transactiewaarde.
 • Onderhouds­garantie In de onderhoudsgarantie stelt de Verzekeraar zich garant voor de nakoming van jouw verplichtingen tijdens de garantieperiode. Tijdens deze periode bet jij verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele gebreken.
 • Vooruitbetalings­garantie In ruil voor een vooruitbetaling verlangt jouw afnemer een vooruitbetalingsgarantie. Hiermee verzekert hij zich van de terugbetaling van het door hem verstrekte voorschot in het geval dat jij jouw verplichtingen niet kunt nakomen. Deze garantie maakt de financiering van een project vaak gemakkelijker.
 • Douane- en accijnsgarantie Voor het mogen verrichten van douaneformaliteiten heb je vergunningen nodig. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat jij een zekerheid (borgtocht of garantie) moet verstrekken voor het geval jij niet aan jouw verplichtingen tegenover de de Douane kan voldoen.
 • WGA-garantie Het is mogelijk om het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers zelf te dragen. De WGA-uitkering voor langdurig zieke medewerkers betaal je dan aan het UWV. Het UWV vraagt hiervoor van jou een garantie. Hiermee is het UWV er zeker van dat de uitkering betaald wordt als jij dat niet meer kunt.

Fraude­verzekeringen

Wat is een fraudeverzekering?

CEO-fraude en fraudeurs die zich voordoen als klanten of leveranciers vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven. Maar niet alleen criminele activiteiten van derden, ook jouw eigen medewerkers kunnen schade aanrichten. Nederlandse opsporingsinstanties registreren jaarlijks duizenden gevallen van witteboordencriminaliteit. Hierbij brengen de eigen medewerkers schade toe aan hun bedrijf door fraude, verduistering of schade aan eigendommen. Dit kan soms zelf in de miljoenen lopen. Met een fraudeverzekering vang je de klappen op.

Of de fraude nu binnen of buiten jouw bedrijf wordt gepleegd: financiële verliezen hebben meestal een grote impact op het bedrijf. Met onze fraudeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schade door interne fraude én externe fraude. Waarschijnlijk moet je ook kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Het goede nieuws is dat naast de financiële verliezen ook deze  kosten zijn inbegrepen in onze fraudeverzekering.

Wat verzeker je met een fraudeverzekering?

 • Financiële verliezen als gevolg van de criminele activiteiten van medewerkers. Denk hierbij aan diefstal, vertrouwensbreuk, fraude, verduistering of schade aan eigendommen.
 • Fraudeschade door valse identiteit, zoals in het geval van “CEO-fraude” of het omleiden van geldstromen door derden die zich voordoen als een van jouw zakenpartners.
 • Schade veroorzaakt door derden door bepaalde vormen van verduistering, diefstal of bedrog.
 • De mogelijkheid om schade veroorzaakt door het stelen van bedrijfsgeheimen mee te verzekeren.
 • Kosten als gevolg van de fraude, zoals data recovery en gerechtelijke procedures.

Wat en voor wie?

Een kredietverzekering verzekert uw omzet en zorgt voor zekerheid van betaling van uw uitstaande facturen. Er zijn vele redenen om een kredietverzekering af te sluiten, hier delen wij de belangrijkste met u.

Lees hier verder

Waarom een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is een hefboom voor de groei van uw onderneming. Investeerders, stakeholders en banken hebben vertrouwen in uw cashflowpositie en werkkapitaal komt eenvoudiger beschikbaar. Raetsheren benadert uw keuze voor een kredietverzekering op een unieke manier. Wij kijken naar de kansen die deze verzekering u biedt.

Lees hier verder

Hoe werkt een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is in principe geschikt voor ieder bedrijf dat op krediet goederen of diensten levert aan een ander bedrijf. Raetsheren biedt via partners een kredietverzekering op maat aan voor zowel kleine en middelgrote bedrijven, maar ook voor grote internationaal georiënteerde bedrijven. Deze kredietverzekering dekt niet alleen Nederlandse kredieten, maar ook buitenlandse kredieten. Kortom, alle kredietrisco’s hebben we in één hand en we communiceren met u vanuit één accountmanager.

Lees hier verder

Top 10 redenen voor een kredietverzekering

Bescherming

Financiering

Winstgevendheid

Vertrouwen

Groei

Rust

Competitief

Snelheid

Cashflow

Informatie

Bekijk de video

Wat

Een kredietverzekering keert uit wanneer uw klant zijn facturen niet meer kan betalen. Vaak komt dit door een faillissement of andere grote financiële problemen. Een kredietverzekering kan bestaan uit verschillende diensten:

 • Kredietinformatie; hoe kredietwaardig is uw klant of prospect?
 • Een incassoservice is bij de verzekering inbegrepen. De openstaande vorderingen worden aan de verzekeraar overgedragen om het geld binnen te halen.
 • Wanneer ook bij incasso het geld niet meer binnenkomt of de klant is failliet verklaard, dan keert de kredietverzekering de gelopen schade aan u uit.

Lees hier verder

Voor wie?

Raetsheren is uw adviseur over kredietverzekeringen wanneer u als bedrijf aan andere bedrijven levert. Dit geldt zowel voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) als voor grote corporates en multinationals. Raetsheren heeft ook internationaal een groot netwerk dat u adviseert en bijstaat bij het verzekeren van uw omzet.

Lees hier verder

Sector- en afnemersrisico’s: het belang van informatie

De kredietverzekeraar zorgt ervoor dat een enorme database met handels- en kredietinformatie voor u verkrijgbaar is. Op deze manier is wereldwijd een database met informatie over 50 miljoen bedrijven beschikbaar. Hiermee dekt u professioneel uw risico’s af en stimuleert u de verder groei en ontwikkeling van uw onderneming. Bouw verder aan uw ambities met vertrouwen en veiligheid.

Lees hier verder

Over Raetsheren: Verandering is een kans!

Onze basisdoelstelling

De basisdoelstelling van Raetsheren is het leveren van hoogwaardige verzekeringsdiensten aan bedrijfsleven en publieke sector ter ondersteuning van het beheersen en overdragen van risico’s in de breedste zin van het woord.

Lees hier verder

Voortrekkersrol in de wereld van risicomanagement en verzekeringen

Om werkelijk van betekenis te blijven willen wij met steeds weer vernieuwende oplossingen de belangrijkste speler in de markt zijn. We willen een leidende positie innemen in het domein van risico’s en verzekeren en een kracht zijn die partijen in het speelveld met elkaar verbindt en uitdaagt om tot het beste resultaat te komen.

Lees hier verder

Ons profiel in een notendop: dienstverlening op uitdagingen

persoonlijk

Persoonlijk

Wij hebben een vertrouwens­­band opgebouwd met onze opdracht­­gevers.
Wij kennen hun ambities. Wij weten wat er speelt en kunnen hierop anticiperen vanuit onze rol als dienst­­verlener.

Bekwaam en marktspecifiek

Bekwaam en markt­specifiek

Wij zijn bekend met de markt waarin onze opdracht­­gevers zich bewegen. En wij zijn in staat om deze kennis te combineren met de ervaring en deskundig­heid binnen het domein van risico­management en verzekeren. Zo ondersteunen wij onze opdracht­gevers met segment­­specifieke oplossingen.

Scherp

Wij garanderen een optimale verhouding tussen kwaliteit, prijs en prestatie bij de inkoop van verzekeringen, mede door onze unieke vertrouwens­­positie bij verzekeraars.

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke assurantie­makelaar, zonder eigendoms­­verhoudingen tot banken en verzekeraars, binnen de internationale verzekerings­­markt.

Internationaal

Internationaal

Voor internationale organisaties zijn wij in staat de risico’s te beheren in een internationaal programma. Wij zijn partner in meerdere internationale netwerken.

Bekijk hier ons profiel

Kredietverzekeringen:
hefboom voor continuïteit en groei.

Downloadcenter

Download onze speciale pdf’s over kredietverzekeringen

Sector- en
afnemersrisico’s

Werkwijze
kredietverzekeringen

Top 10 redenen

Aanvraagformulier

Maak nu een afspraak met onze adviseurs:

Mail Tjerk
Mail Nico